Pasaulē lielākais pārvadātājs ir uzņēmums "Uber", kura īpašumā nav neviens transporta līdzeklis. Savukārt, lielākajam naktsmītņu izīrētājam "AirBnB" nepieder nevienas no tur piedāvātajām telpām.

Tas ir iespējams ar dalīšanās ekonomikas tehnoloģijām. Tās ir lietotnes un platformas, kas saved kopā pakalpojuma sniedzējus un pircējus visdažādākās nozarēs.

2013. gadā 5% naudas plūsmas bija dalīšanās ekonomikā, un progrnozes liecina, ka 2025. gadā jau 50% finansēšanas notiks šādā ekonomikas formā.

Tā ir ekonomikas forma, kas rada jaunus produktus, darba vietas un papildus ienākumus. Katram ir iespēja iesaistities kādā komercdarbībā caur šādām lietotājiem paredzētām platformām.