Kino nāk līdzi it visam un ik vienam, bet tie kuri paši sper kāju tam pretī, nāk ciemos uz kino līdzi.

Šoreiz ejot līdzi dejai, sarunā ar laikmetīgās dejas kompānijas SIXTH dejotājiem, gājām ceļos ar sengrieķu mītu par Orfeju un Eirdīki un atskatījāmies uz dejotāju ceļiem līdz dejai.