Kino nāk līdzi it visam un ik vienam, bet tie kuri paši sper kāju tam pretī, nāk ciemos uz kino līdzi.

Ejot līdzi Gustam Ābelem, izgājam cauri agrajiem ceļiem līdz teātrim un rakstīšanai, nonākot līdz eksperimentālās teātra studijas “Kāpnes” vadīšanai.