“Dod pieci!” stikla studijā 2022. gada decembrī viesojas Krimūnu muižas īpašnieks Edgars Vincius. 

Saruna par to kā muiža kļuva par bēgļu izmitināšanas vietu, izaicinājumiem, kas bija jāpiedzīvo un cik liela ir brīvprātīgo komanda. 

#dodpieci 

#dodpieci2022 

#DienaBezSprādzieniem 

#PalīdzēsimUkrainasBērniem