“Dod pieci!” stikla studijā 2022. gada decembrī viesojas uzvediba.lv vadītāja Līga Bērziņa. 

Saruna par to, kādas ir problēmas iekļaujot ukraiņu bērnus Latvijas izglītības sistēmā, par mobingu skolās un ko darīt, lai padarītu mūsu sabiedrību iekļaujošāku. 

#dodpieci 

#dodpieci2022 

#DienaBezSprādzieniem 

#PalīdzēsimUkrainasBērniem