“Dod pieci!” stikla studijā 2022. gada decembrī viesojas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājas vietniece Valentīna Gorbunova. 

Saruna par to kādi ir galvenie izaicinājumi uzņemot Latvijā bērnus no Ukrainas un par bēgļu bērnu emocionālo stāvokli. 

#dodpieci 

#dodpieci2022 

#DienaBezSprādzieniem 

#PalīdzēsimUkrainasBērniem