Skolu uniformas gadsimtiem ilgi bijušas ikdienas sastāvdaļa draudzes skolās un privātajās skolās. Kamēr mūsdienās daži par tām izsakās nievājoši, tās aizvien ir redzamas skolu gaiteņos ne vien Lielbritānijas vai ASV skolās, bet arī pie mums Latvijā. Zinātniskas vienprātības par skolas uniformu viennozīmīgu pozitīvu vai negatīvu ietekmi uz skolēnu nav. Gadiem ir veikti pētījumi gan ASV, gan Lielbritānijā, taču viens aiz otra tie ne īsti pierāda, ne īsti apgāž izvirzītās teorijas.

Valda uzskats un arī daži pētījumi liecina, ka skolas uniformas ietekmē, piemēram, sekmju uzlabošanos. Skolas uniformu atbalstītāji apgalvo, ka, ja bērniem mugurā ir vienāds apģērbs, viņi pievērš lielāku uzmanību saviem skolas darbiem, nevis seko līdzi modes tendencēm. Tas varētu būt nopietns arguments, bet, iespējams, ka iemesls nopietnākai uzmanības pievēršanai mācībām ir nevis tas, ka vairs acu priekšā nezib klasesbiedri zīmolu drēbēs, bet tas, ka cilvēkam vienmēr gribēsies atrast kaut ko tādu, ar ko atšķirties un izcelties uz citu fona. Ja atšķirības instruments vairs nav apģērbs, tad ir jāmeklē alternatīvas.

Taču valda arī pretējs viedoklis -  skolas forma nevar ietekmēt to, vai bērns būs motivēts apgūt mācību vielu vai nē, jo, ja bērns nebūs ieinteresēts, tad nekādi ārējie aspekti, tajā skaitā arī uniformu valkāšana, neietekmēs bērnu. Bieži tieši forma var par sevi nepārliecinātam un nemotivētam bērnam likt justies sliktāk, jo ir kāds piespiedu mehānisms, kas nav līdzsvarā ar bērna pārliecībām. Tāpēc tieši pedagogiem un skolu administrācijām ir jāmeklē risinājumi, kā palīdzēt bērniem būt motivētiem un aktīviem mācību procesa dalībniekiem. 

Tieši skolēnu fomu garlaicīgās krāsas un neinteresantais dizains ir bieži sastopams arguments, kāpēc gan bērni, gan vecāki ir pret uniformām skolās. Taču daudzi vecāki atzīst, ka formas palīdz mazināt nevienlīdzību, kā arī atrisina ikdienas problēmas ar apģērba izvēli. Arī pašu bērnu vidū vienprātības nav - ir gan tādi, kas formu nēsāšanā nesaskata neko sliktu, gan tādi, kas skolas uniformas uzskata par personīgā stila ierobežošanu.