Ieguldīšanai un fitnesam ir daudz kopīga. Ja mēs vēlamies paši saviem spēkiem savest kārtībā veselību, ir tūkstošiem rakstu, grāmatu, video un mācību programmu, kur smelties idejas. Ja vēlamies saviem spēkiem sakārtot finanšu dzīvi un mācīties ieguldīt, ir tūkstošiem rakstu, grāmatu, video un mācību programmu, kur smelties idejas. Jo dziļāk raksimies, jo vairāk pretrunu atradīsim – tā vien liksies, ka nozares profesionāļi nespēj vienoties par pareizo ceļu. Daudziem šis uzsāktais piedzīvojums ātri vien beidzas ar visa kā pamēģināšanu, lai nonāktu pie secinājuma, ka “nekas nestrādā“. Bet patiesībā pie vainas bija informācijas pārdozēšana un raustīšanās uz visām pusēm. Par laimi finansēs zinātniskā literatūra diezgan skaidri atkal un atkal parāda, ka viens no labākajiem un paredzamākajiem veidiem, kā aizņemtam ikdienas cilvēkam vairot savu bagātību ir regulāra, kosekventa ilgtermiņa ieguldīšana. Šajā raidījumā runājam par to, kas ir saliktie procenti un t.s. “dollar cost averaging” (cenas izlīdzināšana) princips, un kā tas ļauj ieguldīt bez lieka stresa un ar salīdzinoši mazu laika patēriņu.