Kā rūpēties tā, lai rūpes nekļūtu bīstamas? Par to "kā ir būt" saruna ar Kati Duduri (23) - viņa ir daļa no pētnieciskā projekta "Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē" pētnieku komandas. 

Kāda ir saikne starp rūpēm un vardarbību? Vai palīdzēšana vardarbības upurim, piespiežot aiziet no attiecībām, ir rūpēšanās? Kā parūpēties par sevi tā, lai varētu rūpēties arī par citiem?