Kā ir kļūt par skolotāju laikā, kad izglītības sistēma spiesta tik strauji mainīties? Matīss Rihards Vilcāns (24) skolā strādā trešo gadu un “kā ir būt” sarunā stāsta par skolām agrāk, tagad, nākotnē un skolotāja vietu tajā.

Sarunā Matīss atbild uz skolēnu tik bieži uzdoto jautājumu “kur man šis dzīvē noderēs?”, skaidrojot, ka, nākotnes cilvēkam skola šodien nevar iemācīt konkrētu profesiju, bet gan attīstīt prasmes, kas var palīdzēt profesijās, kas būs pieprasītas pēc desmit, divdesmit gadiem. 

Matīss skolu nevēlas reducēt līdz 40 minūtēm starp zvaniem, viņaprāt, skola ir arī viss, kas notiek starpbrīžos, ceļā uz stundām utt. Divpadsmit dzīves gadi, kas tiek pavadīti iegūstot vispārējo izglītību ir vieni no intensīvākajiem cilvēka dzīvē. Matīss stāsta, ka “Viena no problēmām, kāpēc jaunas draudzības ir grūtāk atrast pēc skolas, studijām, ir tā, ka mēs neesam tādos daudzveidīgos, intensīvos apstākļos,” ar nožēlu piebilstot, cik daudz jauniešu pandēmijas dēļ zaudē šo tik būtisko dzīves periodu.

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.