Kāda ir nedzirdīga cilvēka dzīve skaņu pilnā pasaulē?

Diāna Grenevica (26) piedzima ar dzirdes traucējumiem, tāpēc nevar iedomāties, kā būtu dzīvot citādi. Lai sekotu savam sapnim, viņai bija jāiemācās iekļauties dzirdīgo pasaulē. Lai gan sākumā saņēma neticību no apkārtējiem, Diāna ir piepildījusi savu mērķi - ieguvusi bakalaura grādu Rīgas Tehniskajā universitātē un šobrīd strādā pie augstvērtīga modes zīmola kolekcijām.

Atbildot uz jautājumu, kā dzirdīgajiem cilvēkiem rīkoties, satiekot vājdzirdīgu vai nedzirdīgu cilvēku, Diāna uzsver, ka viss sākas ar attieksmi: "Sākumā vajadzētu izrādīt cieņu un pieņemt, ka cilvēks ir nedzirdīgs vai vājdzirdīgs (..) nevis, kad ierauga, ka nedzirdīgs vai vājdzirdīgs, tad viss - atkāpšanās ceļš, un aiziet prom. Vajadzētu tieši otrādi, ka pasper soli pretim un vēlās to komunikāciju veidot." 

Diāna skaidro, ka viņai nav nepieciešama žēlošana un paijāšana no apkārtējiem tikai tāpēc, ka viņa ir nedzirdīga. Viņasprāt, ir jāveicina līdzvērtība - “tas nozīmē, ka mēs nešķirojam, dzird, nedzird vai vājdzirdīgs. Piemēram, ja ir darba piedāvājums, ko piedāvā nedzirdīgam, vājdzirdīgam un dzirdīgam, tad nereti mūs pastumj malā un darbu iedod dzirdīgajam."

Šajā "kā ir būt" sarunā Diāna dalās ar savām ikdienas iedvesmām, to, kas viņai sagādā prieku un spēku turpināt savu radošo darbību. 

Paldies surdotulcei Elzai Veismanei par atbalstu sarunas norisē. Lai nodrošinātu pieejamību, šī epizode pieejama arī Pieci.lv Youtube kanāla ar subtitriem visai sarunai. 

 

Šis projekts īstenots ar Eiropas Parlamenta finansiālu atbalstu.*

 

 

* Šis materiāls atspoguļo tikai autora viedokli. Eiropas Parlaments nav atbildīgs par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.