Saulesbriļļu vēsture, aktualitātes un piemērotība sejas formai un stilam - pie Lindas Samsonovas un Paulas Birznieces viesos Maija Armaneva.