Lai arī "Profesiju skatlogs" lielākoties atspoguļo karjeras iespējas pēc izglītības ieguves, savu CV var sākt veidot jau skolas vai studiju laikā, darbojoties skolēnu/studentu pašpārvaldē. Eva Kiršteine dalījās savā pieredzē, iespaidos un ieteikumos, ko guvusi, strādājot kā LU SZF pašpārvaldes priekšsēdētāja.