Septembra pēdējā sestdienā raidījumā #5BREINUMI saruna par sociālajiem medijiem un to ietekmi uz reālo dzīvi - kā virtuālā dzīve pārņem reālo dzīvi un kā dzīve sociālo mediju platformās var un ir palīdzējusi reālajā dzīvē. Diskutējam arī par robežām - ko drīkst un ko nevajadzētu publicēt sociālajos medijos, runājam par kritisko domāšanu un atkarībām digitālajā vidē. 

Raidījuma viesi: Jurita Krūma - sociālo mediju eksperte un sociālo mediju aģentūras WWWolf izveidotāja, Anželika Litvinoviča - Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniece, Zaiga Ceirule - trīs bērnu mamma no Rēzeknes.

Sarunu vada Jānis Pampe un Daiga Laizāne aba DJ Deila.

Breinojamīs kūpā!