Latvieši ir dziedātāju un dejotāju tauta, par to ne tikai ik pēc pieciem gadiem varam pārliecināties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, bet arī ikdienā. Šogad latvieši šim notikumam gatavojas īpaši, jo Dziesmu svētkiem tie būs arī 150 gadu jubilejas svētki. 

Šobrīd aktīvi norisinās sadanči un drīz gaidāmas skates, tāpēc uz raidījumu esam paaicinājuši dejotājas Gintu Lazari, Rasu Deksni, Mariku Vaičuli un dziedātāju Lūciju Burmeistari, lai parunatu par viņu mīlestību pret dziesmu un deju.

Raidījumā dzirdēsi, kā meitenes aizvadīja pandēmijas laiku, viņu pieredzi Dziesmu un Deju svētkos, amizantus notikumus no tiem un ko viņām nozīmē šie svētki.

Ridījumu vada Daiga Laizāne un Janis Pampe.

Breinojamīs kūpā!