“Uz Indiju vajag braukt ar kādu konkrētu mērķi, piemēram, iziet garīgās attīstības kursu, jo tad ir vērts, bet ne priekš Instagram,” tā Evija Malkeviča-Grundele.

Šajā cikla “Sapnis par …” raidījumā uz sarunu esam aicinājuši Eviju Malkeviču-Grundeli, lai iepazītu kontrastu zemi Indiju. Evija ar savu vīru Indijā bija četras nedēļas, abi izbaudīja divas uzņemšanas pieredzes. Daļu no sava laika tur viņi pavadīja starptaustiskā konferencē, kurā indieši parādīja Indijas reprezentatīvo pusi. Atlikušo laiku viņi ceļoja pa valsti, lai iepazītu parasto cilvēku ikdienu, kur saskārās ar dažādiem kultūršokiem, par kuriem Evija stāsta šajā raidierakstā.

Raidījumu vada Amanda Anusāne un Edgars Provejs.

Breinojamīs kūpā!