“Pīci breinumi” pilda apņemšanos un tiekas uz sarunu svētdienas brančā, kurā atminas aizvadīto gadu un atvadās no vadītāja Jāņa Pampes, kurš jaunajā gadā neturpinās darbu pie raidierakstu veidošanas. Ko mēs apņemsimies 2024. gada? Klausies raidierakstā!

Raidījumā piedalās “Pīci breinumi” vadītāji Daiga Laizāne, Amanda Anusāne, Edgars Provejs, Jānis Pampe, Adrians Zelčs un Arnis Malakovs.

Breinojamīs kūpā!