Alise un Elīza ir Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) jauniešu organizācijas topošās jaunatnes darbinieces. Paralēli studijām abas meitenes, kopā ar citiem jauniešiem, veido jauniešu organizāciju, kura apvieno jauniešus ar redzes invaliditāti. 

Šādi jaunieši iedalās divās grupās - tie, kuri mācās integrētajā izglītībā, un tie, kuri mācās Strazdumuižas vidusskolā, kura ir speciāli pielāgota skola skolniekiem ar redzes invaliditāti. LNB jauniešu organizācijas mērķis ir apvienot abas šīs jauniešus grupas, radot vidi, kurā jaunieši paši plāno un īsteno dažādas aktivitātes un projektus gan integrācijas jomā, pašu personīgajai izaugsmei, gan jaunu prasmju apgūšanai. 

 

Podkāsts ierakstīts kopā ar Latvijas Radio 5 - pieci.lv producentu Tomu Putniņu.