Un sākas "Rīta dziesmu topa" rezultātu izziņošana!