Toms stāstīja par "Lovkrafta zemi" un, svinot ziemeļvalstu dienu, piedalījāmies ziemeļvalstu viktorīnā!