Un aktivizētām bankas kartēm, kas nedarbojas telefonā!