Toms uzvedās, kā maza meitene un nemācēja nolobīt mīksti vārītu olu.