Variantu nav - ir jārunā par F1, jo klāt jaunā sezona, tādēļ vieglā un jautrā gaisotnē "Radio rings" pievienojies F1 apskatnieks Aldis Putniņš.