REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 19. janvāra raidījumu, kur rolandam če pievienojam ansis, kurš paziņo 5% ordeņa kavalierus.