REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Šajā raidījumā rolandam če studijā pievienojas viesvadītājs - reperis Steps.