REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 9. februāra raidījumu, kurā pie rolanda če viesojas reperis Goča.