REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Šajā raidījumā rolands če mums atskaņo jaunuāko pašmāju un ārzemju repmūzikā.