REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Šajā raidījumā rolands če un Steps mums atskaņo repa klasikas un jaunumus.