REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 21. oktobra raidījumu, kurā rolands če atskaņo repa klasikas un jaunumus.