REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Šajā raidījumā atskatāmies uz 2020. gada trešajā ceturksnī izdotajiem albumiem.