REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 5. maija raidījumu, kurā pie rolands če viesojas Fiņķis.

Intervijas sākums 57:00