REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 13. aprīļa raidījumu, kurā pie rolands če viesojas Gustavo.