REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 2. jūnija raidījumu, kurā pie rolands če viesojas Kjuumanis.