REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 31. marta raidījumu, kurā pie rolands če viesojas reperis Ods.

Intervijas sākums 56:00