REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 27. aprīļa raidījumu, kurā pie rolands če viesojas Olas.