REPortāža ir mūziķa rolanda če vadīts raidījums. Klausies 7. jūlija raidījumu, kurā pie rolanda če viesojas Singapūras Satīns.