Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā. Inovāciju izstrādē var palīdzēt dizaina domāšanas principi, kuri strukturētā veidā palīdz nonākt līdz inovatīva risinājuma izstrādei. Kaut dizaina domāšanas principi nav novitāte, tomēr par to runā nepietiekamā daudzumā un pārāk maz jaunieši ir informēti par tiem. Dizaina domāšana var noderēt daudzās jomās, bet jo īpaši pieprasīta tā ir STEM nozarēs. Vairāk par dizaina domāšanas principiem sarunā ar Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītājas pienākuma izpildītāju Kitiju Kudumu.