Turpinot sarunu ciklu par jauniešu seksuālo un reproduktīvo veselību, runājam par to, kā cilvēks var saprast - ir vai nav gatavs uzsākt dzimumdzīvi un kāda ir viņa robežu un vārda "nē" nozīme. Cik tālu drīkst iet un kā nebaidīties runāt par to, kas patīk un nepatīk?