Artūrs Bernovskis sarunājas ar RTU vadošo pētnieci un Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta direktori Lindu Mežuli. 

Biodegviela ir degviela, ko ražo no atjaunojamiem resursiem - piemēram, biomasa un augu eļļas, kā arī ražošanā izmantoti sadzīves un rūpniecības atkritumi. Biodegvielas ražošanas izmaksas var būtiski atšķirties atkarībā no apjoma, vietas un bioprodukta kuru izmanto biodegvielas iegūšanai. Brazīlija ir kā piemērs - biodegviela, kura iegūta no cukurniedrēm tiek ekonomiski izdevīgi izmantota ļoti lielos apmēros.