Deep tech ir apzīmējums, kura definīciju vēl tikai veido. Kad runājam par deep tech risinājumiem, tās parasti ir inovatīvas tehnoloģijas, kuras nāk no augstskolu zinātniskajiem centriem. Studenti un pētnieki veic zinātniskos atklājumus, taču parasti atklājumi ir bez komercializācijas prakses un nav skaidrs, kāds ir izgudrojuma pielietojums uzņēmējdarbībā. Zinātnieki izgudrojumus nodod uzņēmējiem, kuri meklē to pielietojumu komercdarbībā. Bieži ir tā, ka zinātnieki rada risinājumu problēmai, ko paši vēl nebija kā tādu definējuši, tādēļ procesā sarežģītākais ir aizvest izgudrojuma praktisko pielietošanu līdz pieprasījumam tirgū.

Saruna ar komercializācijas reaktora pārstāvi Antonu Adamoviču.