Digitālās prasmes attīstās kopā ar laiku un tehnoloģijām un vairs nav ekstra - tās ir nepieciešamība.  Tehnoloģijas un robotizācija maina darba vidi un tas rada nepieciešamība pēc digitālajām prasmēm. Pandēmijas laiks vēl vairāk lika sabiedrībai iemācities izmantot tehnoloģijas ikdienā - saziņai, preču iegādei, mācībām u.c. Tagad, kad digitālā pasaule ir ienākusi mūsu ikdienā vēl pamanāmāk, aktualizējas tādas digitālās prasmes kā kiberdrošība un medijpratība.