Darba vide mainās un pandēmijas ietekmē daļa uzņēmumu piedāvā veikt darba pienākumus hibrīddarba vidē. Darba ņēmēji jau ar vien vairāk pieprasīt no darba devējiem iespēju strādāt hibdrīddarba apstākļos, bet vai esam tam gatavi? Hibrīddarba vidē ir jārod jauni komunikāciju kanāli starp kolēģiem, jāatrod piemēroti tehnoloģiskie risinājumi, lai nepazustu komunikācija starp uzņēmumu un darbinieku, jāpielāgo darba vietas. Saruna ar darba vides stratēģi Oļegu Ņikitinu.