"Demola Latvia" ir daļa no "Demola Global", kā saknes meklējamas Somijā. Latvijā programmu īsteno kopš 2015. gada, un katru reizi tā tiek uzlabota, pielāgota un mainīta pēc dizaina domāšanas principiem. "Demola Latvia" ir aktivitāte, kas norisinās ārpus studijām. Tās laikā studenti savas teorētiskās zināšanās var izmantot praksē - sadarboties ar uzņēmumiem, apgūt līderības un komandas vadīšanas prasmes, kā arī eksperimentēt. 

Saruna ar Demola Latvia vadītāju Līgu Jupatovu.