Lietas mums apkārt kļūst viedas, jo tām pievieno sensorus, kas nolasa datus un, saslēdzoties ar internetu, nodod tos pētnieciskai analīzei. Gudrā māja un ofiss vairs nav nekāds jaunums, tādēļ aktuāls kļuvis nākamā līmeņa uzlabojums - viedā pilsēta. Lietas pilsētas vidē tiek padarītas viedas. Šo lietu interneta iedzīvināšanu dēvē par industriālo revolūciju 4.0 - lietas un iekārtas savstarpēji sazinās. Arī viedo lietu jomā ir izaicinājumi kuri tuvākā laikā ir jārisina un jau šobrīd tiek runāts par industriālo revolūciju 5.0, kur mašīnas sazinās ar cilvēku biomehānismiem.