Tehnoloģijas ir radījušas lielas izmaiņas darba apstākļos un darba vietā. Industriālā revolūcija iedzīvotājus vilka uz pilsētām, jo tur koncentrējās ražotnes, bet ar laiku ražotnes ir automatizētas un cilvēka darba ikdiena mainās. Parādījās aktualitāte kopstrādes ofisa telpām, bet jaunās pandēmijas apstākļos radusies ir jauna iespēja - strādāt no mājām. Darbs no mājām rada jaunus izaicinājumus un uzdevumus darba devējiem nodrošināt darba apstākļus darbinieku mājas vidē. Šis jaunums rada arī uzdevumus valsts institūcijām radīt normatīvos aktus, kas aizsargātu darbiniekus darba apstākļos savās mājās. Saruna ar "Vesels Birojs" izveidotāju un darba drošības speciālisti Laimu Bušu.