Tehnoloģijas maina ne tikai mūsu ikdienu, bet arī veido jaunu prasmju pieprasījumu darba tirgū. Lai nodrošinātu nākotnes darba tirgū jauniešus ar nepieciešamajām prasmēm ir jāpielāgo izglītības sistēma nākotnei ņemot vērā jaunākos zinātniskos pētījumus un atklājumus.

Jaunās paaudzes jau ir uzaugušas ar video spēlēm, un spēliskošanas mehānismi pēdējos gados ir zinātniski pētīti izglītības jomā. Pētījumi rāda, ka spēliskošana palīdz radīt labākus rezultātus mācību procesā un, pielāgojot izglītības jomu spēliskošanai jeb nopietnai spēlēšanai, varam iegūt augstākus rezultātus mācībās.