Digitalizācija iet kopā ar globāliem izaicinājumiem - datu pieejamība, datos balstītu lēmumu pieņemšanu, sabiedrības iesaiste aktivitātēs . Digitālās tehnoloģijas ir kā rīks, lai mazinātu attālumu pilsētas izaicinājumiem un uz cilvēkiem orientētu pilsētas plānošanu. 5G tehnoloģiju ieviešana uzlabos un paātrinās informācijas apriti pilsētas informāciajs telpā, bet tām nav noteicošais faktors ilgtspējīgas viedās pilsētas veidošanā.

Saruna ar pilsētplānošanas stratēģi Justīni Panteļejevu.