Viesis Kārlis Skuja (no Unilabs.lv) ar Artūru sarunājās par zinātni, tās komercializāciju un iespēju studentiem pieteikties pimsinkubācijas programmā.